پسیل گلابی یا عسلک گلابی چیست

پسیل گلابی یا عسلک گلابی چیست

این آفت از آفات درجه یک و بسیار مهم درختان گلابی می‌باشد.

 

 

این آفت از برگ تغذیه کرده و حتی از میوه، سرشاخه و دمبرگ هم تغذیه میکند.

خسارت پسیل گلابی در مناطق گرم و خشک بیشتر از مناطق سرد و مرطوب است.

 

نحوه خسارت پسیل گلابی:

1- تغذیه از شیره گیاهی و ضعف شدید درخت گلابی

2- ترشح شیره بر روی برگ‌ها، میوه‌ها و شاخه‌ها باعث نشستن خاک و گرد و غبار و ایجاد فوماژین شده و همچنین ضمن ایجاد اختلال در فتوسنتز و تنفس، با ایجاد حالت ذره‌بینی باعث سوزاندن و خسارت به برگ می‌گردد.

3- ریزشدن برگ و میوه‌ها، بدشکلی و ریزش برگ و میوه‌ها

4- همچنین پسیل گلابی باعث انتقال بیماری خطرناک فیتوپلاسمایی و زوال و مرگ تدریجی درختان گلابی می‌گردد.

 

 

برای کنترل هر آفتی ابتدا باید با نحوه زندگی و زیست شناسی آن‌ها آشنا شده و با استفاده از نقاط ضعف و بیولوژی آفت نسبت به کنترل آن اقدام نمود.

 

سیکل زندگی آفت:

زمستان را به صورت حشره کامل در برگهای ریخته شده در باغ و لابلای پوستک تنه و اطراف طوقه درختان می‌گذراند.

حشرات کامل زمستانگذران همزمان با شروع رشد جوانه‌ها در اواخر زمستان شروع به تخمگذاری می‌نمایند.

نسل‌های بهاره و تابستان گذران معمولا تخم‌ها را بر روی برگ‌ها، به‌حالت گروهی و در نزدیکی رگبرگ‌های اصلی می‌گذارند و هر حشره ماده در این فصل قادر است 500 تا 700 عدد تخم بگذارد .

 

حشره پسیل گلابی حشره‌ای است که 5 نسل در سال در مناطقی مثل اصفهان دارد. 

وجود نسل‌های متعدد این حشره دلیل دشواری مبارزه با این حشره است.

همپوشانی نسل‌های مختلف آفت و وجود مرحله تخم، پوره و حشره‌کامل به صورت همزمان باعث شده اثرگذاری روش‌های مختلف کنترل و سمپاشی کمتر باشد.

 

تعریف نسل:

به مراحل مختلف زندگی حشرات از مرحله تخم تا حشره کامل یک نسل می‌گویند. (تخم، پوره، حشره کامل)

 

تخم:

حشرات ماده معمولا تخم‌های خود را به صورت ردیفی و رشته‌ای قرار می‌دهند. سمپاشی روی تخم‌ها اثر چندانی ندارد بنابراین باید پایش تخم‌ها انجام گیرد و به محض خروج حداکثر پوره‌ها و رسیدن به سطح زیان اقتصادی برای مبارزه آماده شد.

 

پوره:

 

به مرحله نوزاد حشره پوره می‌گویند که مشابه حشره کامل بوده و از نظر اندازه کوچک‌تر می‌باشد و فاقد بال است. در واقع پس از پوست اندازی سن آخر پورگی به حشره کامل تبدیل شده و بال تشکیل می‌شود.

 

حشرات کامل:

حشرات زمستان‌گذران از اواسط اسفندماه ظاهر شده، فعالیت کمی داشته و تغذیه کمی دارند و با تخم‌گذاری روی جوانه‌ها و نقاط مختلف گیاه جمعیت نسل اول سال جدید را ایجاد می‌کنند.

از آنجا که این حشرات به شدت فعال بوده و پرواز می‌کنند بهترین راه کنترل آنها استفاده از کارت‌زرد یا نوار‌‌زرد یا تابلوی‌زرد است که این حشرات را جذب کرده و با خاصیت چسبناکی که دارد بدون استفاده از سم و ایجاد آلودگی محیط زیست این حشرات را کنترل می‌کند.

البته با توجه به خاصیت پروازی این حشرات سمپاشی اثر چندانی روی آن‌ها ندارد و می‌توان استفاده از تله‌چسبنده را بهترین راهکار در نظر گرفت.

 

با توجه به اینکه پسیل گلابی دارای نسل های متعددی میباشد استفاده از یک روش به تنهایی برای کنترل آفت کافی نبوده و میبایست از روشهای مختلف در قالب کنترل تلفیقی آفت بهره برد.

 

نکته حائز اهمیت این است که سمپاشی با سموم شیمیایی آخرین راهکار میباشد نه اولین راه در حالی که متاسفانه شایع شده در اکثر مناطق باغداران عزیز سریعا اقدام به سمپاشی با سموم شیمیایی مینمایند که نه تنها باعث برهم خوردن تعادل محیط زیست و از بین رفتن حشرات مفید میگردد بلکه در برخی موارد برخی سموم باعث طغیان آفت و تحریک به تخمگذاری و افزایش جمعیت آفت میگردند.

 

پسیل گلابی یا عسلک گلابی چیست

 

کنترل تلفیقی پسیل گلابی:

1- آبیاری منظم و به اندازه و جلوگیری از تنش های آبی آبیاری

پسیل گلابی حشره ای خشکی دوست بوده و خسارت آن درباغ های کم آب بیشتر است. پس تا حد امکان از بروز تنشهای آبی خودداری گردد.

 

2- تعادل مواد غذایی

با جلوگیری از مصرف زیادی کودهای ازته مانند اوره و سولفات آمونیوم و به جای آن استفاده از کود مرغی که متعادل بوده و یا مصرف اوره و سولفات آمونیوم به صورت ترکیبی با کودهای پتاسه

 

3- تقویت گیاه و افزایش مقاوت

با مصرف کودهای حاوی پتاسیم، سیلیسیوم و کلسیم

 

4- استفاده از روش های غیر شیمیایی

مثل شخم و یخ آب زمستانه و جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی مثل برگ‌ها، خاروخاشاک و علف های هرز

 

5- استفاده از کارت‌های زرد، نوارزرد و یا تابلوزرد

برای کنترل جمعیت حشرات بالغ و ممانعت از جفت‌گیری، تخم‌گذاری و تغذیه

 

6- محلول‌پاشی با صابون‌های مخصوص محلول‌پاشی

به جای سموم شیمیایی و پرخطر که سبب نابودی حشرات مفید می‌شوند.

 

7- استفاده از کودهای تقویتی

کودهای تقویتی حاوی پتاس و سیلیس به جای سموم شیمیایی برای کاهش جمعیت آفت با هدف محافظت و نگهداری از حشرات مفید

 

8- سموم گیاهی و معدنی

خوشبختانه سموم گیاهی و معدنی مثل عصاره غلیظ سیر و فلفل یا گوگرد وتابل با نام سولفور در بازار موچود است که با حداقل خسارت به حشرات مفید کمک شایانی به کنترل پسیل پسته می‌کنند.

 

9- حد آستانه اقتصادی

در صورتی که تعداد آفت در هر برگ به طور میانگین از 5 تا 10 عدد گذشت و پس از بررسی 20 برگ به صورت تصادفی جمعیت آفت به حد آستانه اقتصادی رسیده باشد مجبوریم نسبت به سمپاشی اقدام کنیم که باز هم بهتر است با سموم گیاهی و معدنی سمپاشی کنیم و از سموم شیمیایی تا حد امکان استفاده نکنیم.

 

10- رعایت اصول باغبانی در مبارزه با پسیل گلابی

فواصل درختان نباید کمتر از  ۸ متر انتخاب گردد، زیرا انبوهی درختان به افزایش جمعیت و تولید مثل کمک می کند. به همین ترتیب هرس شاخه های اضافی و کاستن از انبوهی بیشتر از حد شاخ و برگ که موجب تهویه بیشتر می شود در کاهش جمعیت آفت بسیار موثر است.

11- ماده معدنی زئولیت

زئولیت به عنوان یک ماده هوشمند با برقراری تعادل بین مواد غذایی و جذب آب و رهاسازی آب در زمان لازم با ممانعت از بروز تنشهای محیطی و غذایی و آبی کمک شایانی به کنترل آفت مینماید.

 

پسیل گلابی یا عسلک گلابی چیست

نکته مهم در خصوص کیفیت آب سمپاشی:

متاسفانه آب اغلب مناطق پسته کاری شور و قلیایی می‌باشد که این امر سبب کاهش اثر سم و کود شده و در نتیجه اثر مطلوب حاصل نمی‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود تا حد امکان از آب شیرین با پی‌اچ بین 5 تا 7 برای سمپاشی و کودپاشی استفاده گردد تا حداکثر نتیجه حاصل شود.

برای کاهش پی‌اچ می توان از کاهنده های پی‌اچ موجود در بازار استفاده نمود.

برای اثر بهتر سم و کود شیمیایی بهتر است که بلافاصله پس از اضافه کردن به سمپاش مورد استفاده قرار گیرد چرا که پس از 24 ساعت ماندن سم در سمپاش اثرگذاری ماده سمی یا کودی به شدت کاهش می‌یابد.

 

تعدادی از سموم ثبت شده برای پسیل گلابی عبارتند از:

1- پالیزین- صابون گیاهی- 1/5 تا 2 درهزار

2- روی اگرو- عصاره گیاه تلخه- 1 تا 1/5 درهزار

3- موسپیلان- 0/2 تا 0/5 درهزار

4- کاسکید- 0/5 درهزار

5- انویدور- 0/3 تا 0/5 درهزار

6- کنفیدور- 0/4 تا 0/5 درهزار

7- کنسالت- 0/5 تا 0/7 درهزار

8- آکتارا 0/3 لیتر در هزار لیتر آب

9- کالیپسو 0/3 لیتر در هزار لیتر آب

 

حد آستانه اقتصادی برای پسیل گلابی بین 5 تا 10 عدد ثبت شده است و در صورتی که به طور میانگین در هر برگچه این تعداد پسیل مشاهده گردید می‌توانیم سمپاشی کنیم.

 

دفتر شرکت فارسا: ۳۳۳۰۳۲۶۶-۰۲۳

 کارشناس تغذیه: ۰۹۱۹۱۳۲۵۱۹۳

 

با سپاس

محمدرضا اخلاقی- گیاهپزشک

برچسب‌ ها :

3 دیدگاه

  1. مهندس رسولی بهمن 19, 1399 پاسخ

    سلام در شاخه های و نوک جوانه ها در زمستان روی درخت گلابی دوده سیاه رنگ چسبیده که با دست هم پاک می شود این دوده ناشی از فعالیت حشره پسیل می باشد؟

    • فارسا ارگانیک بهمن 25, 1399 پاسخ

      درود بله ناشی از فعالیت حشرات و قارچها مثل پسیل میباشد توصیه میشود بردو ده در هزار محلول پاشی نمایید

  2. […] آشنایی با «پسیل پسته»، «پسیل گلابی» و «پسیل زیتون» می‌توانید به مقالات سایت ما مراجعه […]

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0
سوالی دارید؟
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X