فرم کوچینگ با محمدرضا اخلاقی

(لطفا با صبر و حوصله و دقت پر نمایید)

به فرم‌هایی که با دقت پر نشده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای مطالعه بیشتر راجع به مبحث کوچینگ مقاله «کوچینگ چیست؟» را مطالعه نمایید.

7- وضعیت تاهل(Required)
دوره کوچینگ رایگان نیست(Required)
فرم را با دقت پر کنید(Required)
جواب به شماره واتساپ یا تلگرام که نوشید ارسال می‌شود(Required)