درود کشاورزان عزیز، در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد یا نظر آن را برای ما ثبت و ارسال کنید.

 

 

انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما به طور قطع بررسی شده و در برنامه کار قرار می‌گیرند.