تماس با ما

آدرس شرکت فارسا ارگانیک

سمنان، بلوار حکیم الهی، جنب پمپ بنزین، ساختمان متین، شرکت فارسا ارگانیک

کد پستی

۳۵۱۷۷۸۱۹۸۵

شماره تلفن تماس

۰۲۳۳۳۳۰۳۲۶۶

ایمیل

mohammadrezaakhlaghi99@gmail.com

    قرارداد مشاوره کشاورزی